Körkort, handledarutbildning, AM-kort

Priser

Vi ger dig den körkortsutbildning du behöver

Välj utbildning från rullgardinsmenyn

för se våra priser.

För dig som ska ta ett B-körkort

Här följer en kort sammanfattning av utbildningen på vår trafikskola. Först visar vi en översikt av de olika delarna. Nedan ser du de 21 modulerna som utbildningen består av.

Hur går en teorilektion till?

Förutom introduktionsutbildningen för handledare och elever har vi 8 teorilektioner vid 6 tillfällen för dig som ska ta ett B-körkort. Det är viktigt att du redan från början förstår att teori och körning hör ihop – teorin ska du lära dig för körningens skull. Är du väl förberedd när du kommer till körlektionerna så sparar du tid och därmed pengar ute i övningsbilen.

På teorilektionerna får du inte bara lyssna till föreläsningar och se på filmer i de aktuella ämnena, utan du kommer också att få delta i diskussioner, värderingsövningar och grupparbeten. För att göra teorin så intressant och rolig som möjligt, så använder vi oss inte bara av traditionella läromedel och demonstrationsmaterial utan även av 3D-animationer, filmer och digitala bildspel.

Allt detta syftar till att göra din övningskörning så smidig och värdefull som möjligt, men i förlängningen handlar det om att du ska stå väl rustad den dagen du har körkortet i din hand och själv ska ge dig ut på vägen.Varje teorilektion är två timmar lång.

Kunskapskontroll

Kunskapskontrollerna sker med hjälp av ett dataprogram (aSTRa-TK). Programmet ger dig möjlighet att kontinuerligt under utbildningen kontrollera dina kunskaper.

Hur går en körlektion till?

Som du såg av översikten finns det 16 praktiska moment. Ditt arbetshäfte/körhäfte är uppdelat på samma sätt och i det får du veta hur du ska förbereda dig inför körningen. I körhäftet får du även en mängd information och arbetsuppgifter som underlättar dina studier. Försök att göra de arbetsuppgifter du får inför körlektionerna, det underlättar din utbildning avsevärt.

Varje körlektion (utom möjligen den första) börjar med en avstämning av var i utbildningen du ligger och hur du ligger till i förhållande till din personliga utbildningsplan. Därefter kommer din lärare att ha en kort genomgång av dagens övningar och du får en möjlighet att värdera din egen förmåga att genomföra övningen.

En körövning kan vara instruerad eller tillämpad. På de instruerade övningarna visar din lärare genom instruktioner, kommentarer och demonstrationer hur du ska göra. Din lärare kommer också att ge dig ett klart mål för övningen som du sedan kan jobba mot. När du och din lärare anser att målet för övningen är uppnått så avslutas övningen med en tillämpning. Det innebär att du nu självständigt ska visa att du behärskar de inlärda momenten. Därefter fortsätter du på nästa moment.

Varje moment är indelat i delmoment som till sin omfattning är väldigt olika. Därför kan det skilja väldigt mycket när de gäller hur lång tid vart och ett av de 16 momenten tar. En del är enkla och går snabbt, andra är svåra och tar längre tid. Detta kan också variera mellan olika elever.

En tumregel är att övningarna går lättare om du är väl förberedd inför körlektionerna. Har du inte gjort din läxa eller gått på teorilektionerna så kommer varje övning i bilen att bli svårare att genomföra och därmed också ta att längre tid. Därför ska du aldrig jämföra dina utbildningsresultat med dina kompisars resultat. Var däremot noga med att stämma av dina resultat mot din egen utbildningsplan. Genom att följa den så slipper du onödiga överraskningar när det gäller hur många lektioner det kommer att ta för just dig att få körkort.

Varje körlektion avslutas sedan med att du och din lärare gemensamt fyller i ditt utbildningskort och nu kan du stämma av resultatet mot den värdering du gjorde i början av lektionen. Du får läxa till nästa körlektion och du får med dig tips för fortsatt träning hemma. Därför kan det vara en stor fördel om din handledare åker med på körlektionerna.

Visa innehålletTeoretiska delen

Introduktionsutbildning för handledare och elev

Till denna kurs är du och din handledare välkomna tillsammans. Sedan den 1 januari 2006 måste alla handledare och elever gå en kurs för att få lov att övningsköra privat. För denna utbildning finns en särskild kursplan som vi följer och vi har ett särskilt tillstånd av Transportstyrelsen för att bedriva denna utbildning.

Informationslektion

På denna lektion får du veta hur vår utbildning är upplagd och vilka rutiner vi har på vår trafikskola. Du får veta reglerna kring övningskörning och körkort. Du får också veta vilka krav du kan ställa på oss och vilka krav vi kommer att ställa på dig. Vi visar våra läromedel och vi går igenom en del grundläggande uttryck och begrepp.

Bilen (moment 1-6)

Vi går igenom och diskuterar översiktligt hur bilar är konstruerade och hur de fungerar för att du ska kunna köra och sköta en bil på ett sätt som är bra för trafiksäkerheten, miljön och din egen ekonomi. Vi tar även upp körning med last samt körning med en lätt släpvagn. Dessutom går vi igenom vilka skyldigheter en fordonsägare har.

Förberedelse: Läs i ditt läromedel sidorna som hör till moment 1-6

Kunskapskontroll: Efter lektionen bör du göra tillhörande fas i aSTRa-TK.

Människan och miljön

Här går vi igenom och diskuterar hur vi fungerar som förare i trafiken och hur vi kan göra körningen säkrare för oss själva och andra trafikanter. Dessutom tar vi upp hur trafiken påverkar miljön och hur vi kan minska dess negativa inverkan.

Förberedelse: Läs i ditt läromedel sidorna som hör till avsnitten om människan och miljön

Kunskapskontroll: Efter lektionen bör du göra tillhörande fas i aSTRa-TK.

Inledande körning (moment 7-9)

Den här lektionen handlar om de grundläggande trafikreglerna och vikten av rätt avsökning för att minska riskerna i trafiken. Vi tar även upp naturlagarna och hur de påverkar körningen samt hastighetsanpassningens och handlings-/bromsberedskapens betydelse för en säker körning.

Förberedelse: Läs i ditt läromedel sidorna som hör till moment 7-9

Kunskapskontroll: Efter lektionen bör du göra tillhörande fas i aSTRa-TK.

Stadskörning (moment 10)

Att köra i stadstrafik är ganska svårt och det ställer en hel del krav på dig som förare. Goda kunskaper i vad man får göra, vad man inte får göra, vad man ska göra och vad man inte ska göra är nödvändiga för att din stadskörning ska fungera. På den här teorilektionen får du lära dig det mesta som du behöver veta för att du på ett trafiksäkert sätt ska flyta in i stadstrafikens rytm. Du får också lära dig en hel del om var de största farorna finns i stadstrafiken och hur du ska göra för att undvika dem.

Förberedelse: Läs i ditt läromedel sidorna som hör till moment 10

Kunskapskontroll: Efter lektionen bör du göra tillhörande fas i aSTRa-TK.

Landsvägskörning (moment 11-12)

På landsvägen är farterna ofta höga och situationer som kräver beslut och åtgärd av föraren kan uppstå mycket snabbt. Om du vet var farorna finns och hur du ska hantera dem så är du mycket bättre rustad för landsvägskörningen. Denna teorilektion syftar bland annat till att ge dig dessa kunskaper, men vi pratar också om de regler, vägmärken och vägmarkeringar som styr landsvägstrafiken.

Förberedelse: Läs i ditt läromedel sidorna som hör till moment 11 och 12.

Kunskapskontroll: Efter lektionen bör du göra tillhörande fas i aSTRa-TK.

Riskutbildning 1

Alla vet att man ska vara nykter, hålla hastigheten och ha bilbältet på sig när man kör. Trots detta, så sker det varje dag tusentals körningar där föraren är onykter, kör för fort eller saknar bälte. Vad beror det på att många förare anser sig ha en självklar rätt att utsätta andra för dödlig fara? Och vad beror det på att många passagerare åker med? På den här teorilektionen diskuterar vi dessa frågor och du kommer genom värderingsövningar att få ta ställning till intressanta frågeställningar.

Förberedelse: Läs i ditt läromedel sidorna som handlar om alkohol, andra droger och trötthet.

Kunskapskontroll: Efter lektionen bör du göra tillhörande fas i aSTRa-TK.

Mörker och halka (moment 13-14)

Tyvärr är olycksrisken bland unga som kör i mörker och halka mycket stor. Förklaringen till detta är delvis förarens bristande rutin. Körning under svåra förhållanden kräver körerfarenhet för att fungera på ett trafiksäkert sätt. Men om du vet hur du med kunskaper kan kompensera din bristande erfarenhet blir körningen mycket säkrare. Det är det som den här teorilektionen syftar till.

Förberedelse: Läs i ditt läromedel sidorna som hör till moment 13-14

Kunskapskontroll: Efter lektionen bör du göra tillhörande fas i TK-astra.

Visa innehålletPraktiska delen

Den praktiska delen av utbildningen fördelar sig på följande 16 moment.

1 Körställning

a) stol och bälte
b) reglage

2 Inledande manövrering

a) start och stannande
b) krypkörning och styrning

3 Växling

a) uppväxling
b) bromsning
c) nedväxling

4 Lutning

a) motlut
b) medlut

5 Manövrering

a) backning
b) vändning
c) parkering

6 Vård och kontroll

a) funktion och vård
b) säkerhetskontroll
c) last

7 Samordning/Bromsning

a) avsökning och riskbedömning
b) samordning och motorik
c) acceleration
d) hård bromsning

8 Inledande tätort

a) avsökning och riskbedömning
b) hastighetsanpassning
c) placering
d) väjningsregler

9 Mindre landsväg

a) avsökning och riskbedömning
b) hastighetsanpassning
c) placering
d) väjningsregler
e) järnvägskorsning

10 Stadstrafik

a) avsökning och riskbedömning
b) hastighetsanpassning
c) högerregeln
d) huvudled
e) trafiksignal
f) enkelriktad gata
g) cirkulationsplats
h) körfält
i) vändning och parkering

11 Landsväg

a) avsökning och riskbedömning
b) hastighetsanpassning
c) placering
d) påfart och avfart
e) omkörning
f) vändning och parkering

12 Motorväg

a) avsökning och riskbedömning
b) hastighetsanpassning
c) motorväg
d) motortrafikled

13 Mörker

a) avsökning och riskbedömning
b) hastighetsanpassning
c) mörkerdemonstration
d) möte
e) omkörning
f) parkering
g) nedsatt sikt

14 Halt väglag

a) trafikövningsplats
b) väg

15 Stadstrafik

a) tillämpning
b) utbildningskontroll

16 Landsväg

a) tillämpning
b) utbildningskontroll