Körkort, handledarutbildning, AM-kort

Information om AM-kort

Mopedkort är en stor befrielse

Krav på föraren

För att få ta ditt mopedkörkort eller körkort med behörighet AM som det egentligen heter så måste du ha en godkänd utbildning och ett godkänt kunskapsprov. Vi startar vår utbildning för mopedkörkort i februari. Du gör kunskapsprovet hos Trafikverket. Innan du gör provet, tänk då på att:

  • ha ett giltigt körkortstillstånd
  • ha genomfört en utbildning hos en behörig utbildare
  • ha fyllt 15 år

Körkortstillstånd

För att få ta mopedkörkort dvs AM körkort krävs ett körkortstillstånd. Det ansöker du om hos Transportstyrelsen. När du ansöker om körkortstillstånd kontrollerar Transportstyrelsen om du uppfyller de krav som samhället ställer på alla som ska ta körkort.

Transportstyrelsen beviljar dig körkortstillstånd om du anses lämplig som förare med hänsyn till dina personliga och medicinska förhållanden. Genom Transportstyrelsens beslut får både du och Trafikverket besked om att du uppfyller de grundläggande kraven för att få körkort.

Körkortstillståndet är giltigt i fem år och giltighetstiden kan inte förlängas.

Läs mer om körkortstillstånd

Utbildning/ Övningskörning

Utbildningen för mopedkörkort dvs AM körkort ska vara sammanlagt minst 12 timmar. Den ska innehålla både teoretiska (8 timmar) och praktiska moment (4 timmar) som övningskörning i trafik.

För att en elev ska få övningsköra med moped klass I måste man ha uppnått en ålder av 14 år och 9 månader samt ha ett giltigt körkortstillstånd. Uppsikt under övningskörningen ska ske av en behörig utbildare. Privat övningskörning är inte tillåten.